career

ตำแหน่ง : วิศวกรสนามงานระบบ (ไฟฟ้า/ปรับอากาศ/สุขาภิบาล)

 • รายละเอียดงาน

  • ติดตั้งงานระบบ ไฟฟ้า/ปรับอากาศ/สุขาภิบาล(อาคารสูง)
  • ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียม
  • ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
  • ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบจำหน่ายไฟฟ้า
  • ระบบสื่อสาร
  • ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
  • ระบบอาคารอัตโนมัติ
  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้และแก๊ส
 • สถานที่ปฏิบัติงาน

  • จังหวัดกรุงเทพ
 • อัตรา

  • 2 อัตรา
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ 22 ปี
  • วุฒิหารศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsft Word,Auto CAD ได้ดี
 • ติดต่อ
  • บริษัท เออีเอส วิศวกรรม จำกัด
  • แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  • โทร.02-530-3974-8 โทรสาร 02-530-3976 อีเมลล์ : info@aes.co.th